vergroten van wel-zijn

Drijfverenscan

Wil jij graag weten waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt en energie op verliest?

Inmiddels heb ik meer dan 150 scans afgenomen en telkens weer is er alleen maar herkenning en zelf erkenning. Op één A4 wordt helder waar je energie van krijgt en waar je deze op verliest. Dit inzicht is enorm belangrijk en helpend. Energy Drives geeft inzicht en ruimte

Mensen hebben zo hun eigen denkpatronen en gewoonten. Het voorkeursgedrag dat mensen vertonen, kan voor een groot deel verklaard worden door drijfveren. Datgene wat iemand drijft, bepaalt hoe iemand functioneert en voorspelt het gedrag en de motivatie om dingen wel of juist niet te doen.

Energy Drives® maakt drijfveren inzichtelijk met zeven kleuren, gebaseerd op het gedachtegoed van Graves en Spiral Dynamics. De kleuren zijn te vergelijken met de bril waardoor mensen naar de wereld kijken. Iedereen beleeft daardoor zijn eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet goed of fout, maar geeft aan waar iemand energie van krijgt of energie op verliest.

Met Energy Drives zet je jezelf (of jouw medewerker) in zijn/haar kracht door inzicht in de eigen drijfveren. Als je die van een ander leert  herkennen vergroot het plezier in het werk en het vermogen om ergernissen te relativeren en te plaatsen. Het geeft een boost om effectiever samen te werken. 

Anders dan  andere drijfverentest brengt Energy Drives® per kleur een nuancering aan, waardoor er meer diepgang ontstaat en de resultaten praktisch toepasbaar zijn, zonder etiketten te plakken en te vervallen in algemeenheden.


Datgene wat je drijft, bepaalt hoe je functioneert en voorspelt je gedrag en motivatie om dingen wel of juist niet te doen.